Fan brush

V801

Fan brush, Gold synthetic fiber.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V802

Fan brush, Bronze synthetic fiber.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V803

Fan brush, Emerald synthetic fiber.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V804

Fan brush, Amber synthetic fiber.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V8010

Fan brush, White bristle.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V8012

Fan brush, badger hair.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V8019

Fan brush, Pearl synthetic fiber.

# 2 4 6 8
(mm) 25.0 29.0 33.0 39.0
(mm) 6.0 7.5 9.5 11.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter