EYELINER

V110 

Pincel redondo corto, pelo marta Kolinsky.

V112 

Pincel redondo corto, fibra Bronce.

V114

Pincel redondo corto, fibra Ámbar.

V120

Pincel redondo, pelo marta Kolinsky.

V122

Pincel redondo, fibra Bronce.

V124

Pincel redondo, fibra Ámbar.

V130  

Pincel redondo largo, pelo marta Kolinsky.

V132  

Pincel redondo largo, fibra Bronce.

V132C   

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo corto.

V132L  

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo largo.

V132XL  

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo extra largo.

V132XXL

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo extra largo.

V134

Pincel redondo largo, fibra Ámbar.

V142

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce.

V142L

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce pelo largo.

V142XL

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce pelo extra largo.

V1488

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela.

V1488L

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela pelo largo.

V1488XL

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela pelo extra largo.

V200

Pincel plano corto, pelo marta Kolinsky.

V202

Pincel plano corto, fibra Bronce.

V204

Pincel plano corto, fibra Ámbar.