Kit Expo Reversibili PL6

PL6K1

Espositore in plexiglass contenente 12 pennelli reversibili: (x2) 1336/8 – 1338/2 – 1337/4 – 1397/6 – 1313/6 – 1315/6.

PL6K2

Espositore in plexiglass contenente 12 pennelli reversibili: (x2) 1328/6 – 1329/4 – 1327/6 – 1326/2 – 1316/2 – 1330/8.

Kit Expo Reversibili PL8

PL8K1

Espositore in plexiglass contenente 8 pennelli reversibili: 1337/2 – 1337/4 – 1337/6 – 1337/8 – 1337/20 – 1338/2 – 1338/4 – 1338/6.

PL8K2

Espositore in plexiglass contenente 8 pennelli reversibili: 1336/2 – 1336/4 – 1336/6 – 1336/8 – 1316/2 – 1397/6 – 1313/6 – 1315/6.

PL8K3

Espositore in plexiglass contenente 16 pennelli reversibili: (x2) 1327/2 – 1327/4 – 1327/6 – 1327/8 – 1329/2 – 1329/4 – 1329/6 – 1329/8.

PL8K4

Espositore in plexiglass contenente 8 pennelli reversibili: 1328/2 – 1328/4 – 1328/6 – 1328/8 – 1328/10 – 1328/12 – 1328/14 – 1328/20.

PL8K5

Espositore in plexiglass contenente 8 pennelli reversibili: 1330/2 – 1330/4 – 1330/6 – 1330/8 – 1326/2 – 1326/4 – 1326/6 – 1326/8.